Strefa czystego
transportu

To najlepsze narzędzie do obniżenia emisji zanieczyszczeń transportu w mieście. Zobacz, jaki pomysł na SCT ma Kraków.

SCT służą poprawie jakości powietrza.

Strefa czystego transportu to obszar, po którym swobodnie poruszać się mogą tylko pojazdy spełniające określone normy, co redukuje zanieczyszczenie powietrza. Po SCT mogą więc jeździć swobodnie różne rodzaje pojazdów – w tym z napędem benzynowym i dieslowskim.

O kształcie i normach wjazdu do każdej strefy czystego transportu decyduje gmina. Jak wygląda krakowski przepis na SCT? Sprawdź.

Planowana data uruchomienia strefy czystego transportu w Krakowie to 1 lipca 2024 r.

Wymagania dotyczące warunków wjazdu do strefy będą się rozwijać stopniowo przez kolejne 3 lata od dnia wprowadzenia strefy i będą dotyczyć przede wszystkim, nowo zarejestrowanych pojazdów. Dodatkowo zaplanowano inne wyłączenia w taki sposób, aby zmiana zaszła jednocześnie łagodnie i efektywnie.

Już od tej daty granice strefy czystego transportu będą pokrywały się z granicami administracyjnymi Krakowa.

Jedynym kryterium jest spełnianie warunków wjazdu – w praktyce odpowiednio wysokiej normy emisji spalin EURO. Dla pozostałych pojazdów, które zanieczyszczają powietrze w znacznym stopniu, wjazd do strefy nie będzie możliwy, jeśli nie są objęte katalogiem wyłączeń opisanym w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Jakie normy emisji będą obowiązywać w Krakowie i jakich pojazdów będą dotyczyć?

Jednym z istotnych elementów klasyfikujących pojazdy w SCT w Krakowie będzie data ich rejestracji. Miasto zaproponowało następujący podział:

  • Pojazdy zarejestrowane po raz ostatni przed 1 marca 2023 r. będą podlegały bardzo łagodnym ograniczeniom.
  • Pojazdy zarejestrowane po raz ostatni po 1 marca 2023 r. będą podlegały nieco surowszym ograniczeniom. Oznacza to, że mieszkańcy decydujący się od tego momentu (1 marca 2023 r.) na zakup pojazdu muszą pamiętać, że zakupiony przez nich samochód będzie musiał spełniać określone minimalne wymogi.
  • Od 1 lipca 2026 r., wszystkie pojazdy, niezależnie od daty ostatniej rejestracji, podlegać będą tym samym wymogom (w przypadku pojazdów zasilanych benzyną (LPG) – min. norma Euro 3/ Euro III lub odpowiadające im daty produkcji, oraz w przypadku pojazdów z silnikami Diesla – min. norma Euro 5/ Euro V lub odpowiadające im daty produkcji).

[źródło]

O granicach wyznaczonej strefy informują specjalne znaki:

  • znak D-54 „strefa czystego transportu”
  • znak D-55 „koniec strefy czystego transportu”

Dokładne wytyczne dotyczące obowiązujących norm emisji spalin Euro oraz daty ich wprowadzenia:

Ogólne ramy SCT reguluje specjalna ustawa, ale to samorząd ma kluczowy wpływ na ich kształt i zakres funkcjonowania. Gmina decyduje o szczegółach dotyczących norm wjazdu, wyłączeń i obszaru SCT na swoim terenie.

Strefy czystego transportu funkcjonują w wielu krajach na świecie.

Badania pokazują, że przyczyniają się do poprawy jakości powietrza dzięki redukcji emisji zanieczyszczeń z rur wydechowych w gęsto zaludnionych obszarach miejskich.

W samej Europie jest ich 320, do końca dekady liczba ta przekroczy 500.

Pobierz

Zależy nam, aby informacja o SCT dotarła do jak największej liczby krakowianek i krakowiaków. W tej sekcji znajdziesz materiały, które możesz wykorzystać w swoim artykule, vlogu lub podczas spotkania Twojej społeczności czy organizacji.